Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?
Jeugd in beeld

Uw rechten

Ouders, en vanaf 16 jaar de jongere zelf, hebben bepaalde rechten bij registratie in de Verwijsindex Regio Noord Veluwe. Wie dat wil kan bijvoorbeeld geregistreerde gegevens inzien of een kopie opvragen. Als gegevens onjuist zijn, kunnen betrokkenen ze aanpassen.

Registratie in de Verwijsindex gebeurt altijd met kennisgeving aan de ouders of (vanaf 16 jaar) aan de jongere zelf. Betrokkenen hebben altijd een aantal rechten:

  • Recht op inzage in de geregistreerde gegevens
  • Recht op correctie van de gegevens
  • Recht op een kopie van de gegevens
  • Recht op verzet

Het recht op verzet houdt in dat u in verband met bijzondere omstandigheden, vragen om de gegevens uit het systeem te laten verwijderen.

Hoe maakt u gebruik van uw rechten?
Een verzoek tot inzage, een afschrift, correctie of het aantekenen van verzet moet altijd schriftelijk gebeuren. U kunt gebruik maken van uw rechten. U kunt mailen naar uw gemeente

Wilt u eerst meer informatie of wilt u gebruik maken van uw rechten, belt u dan met uw gemeente

Wie kan een verzoek doen?
Een verzoek tot inzage, een afschrift, correctie of het aantekenen van verzet gebeurt bij kinderen onder de 12 jaar door de ouders of de wettelijk vertegenwoordiger. Tot 16 jaar moeten jongere en ouder en/of wettelijk vertegenwoordiger het verzoek of verzet samen indienen.

Accepteer cookies voor het gebruik van socialmediaAccepteer cookieMeer info?