Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?
Jeugd in beeld

Uw rechten
Ouders, en vanaf 16 jaar de jongere zelf, hebben bepaalde rechten bij registratie in de Verwijsindex Regio Nijmegen.

Wie dat wil kan bijvoorbeeld geregistreerde gegevens inzien of een kopie opvragen. Als gegevens verkeerd zijn, kunnen betrokkenen ze aanpassen.

Als er een signaal afgegeven wordt in de Verwijsindex vertelt de professional dit aan de ouders. Vanaf 16 jaar vertelt de professional het de jongere zelf. Betrokkenen hebben altijd een aantal rechten:

• Recht op inzage in de geregistreerde gegevens
• Recht op correctie van de gegevens
• Recht op een kopie van de gegevens
• Recht op bezwaar

Het recht op bezwaar houdt in dat u kunt vragen om de gegevens uit het systeem te laten verwijderen. Dit kan alleen in bijzondere omstandigheden.

Hoe maakt u gebruik van uw rechten?
De instantie die het signaal afgeeft kan u de gegevens laten zien en u een kopie geven. Mochten er fouten in zitten dan kunnen zij dit veranderen.

Bezwaar aantekenen doet u bij uw eigen gemeente. U stuurt hiervoor een brief naar uw eigen gemeente. Bezwaren richt u aan het college van Burgemeesters en Wethouders.

Gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG Nijmegen gemeente@nijmegen.nl
Gemeente Wijchen Postbus 9000 6600 HA Wijchen gemeente@wijchen.nl
Gemeente Beuningen Postbus 14 6640 AA Beuningen Via contactformulier op website
Gemeente Druten Postbus 1 6650 AA Druten info@druten.nl
Gemeente West Maas en Waal Postbus 1 6658 ZG Beneden-Leeuwen info@westmaasenwaal.nl
Gemeente Heumen Postbus 200 6580 AZ Malden heumen@heumen.nl
Gemeente Berg en Dal Postbus 20 6560 AA Groesbeek gemeente@bergendal.nl
Gemeente Mook en Middelaar Postbus 200  6585 ZK Mook gemeente@mookenmiddelaar.nl


Wie kan een verzoek doen?
Een verzoek gebeurt bij kinderen onder de 12 jaar door de ouders of de wettelijk vertegenwoordiger. Tussen 12 en 16 jaar moeten jongere en ouder en/of wettelijk vertegenwoordiger het verzoek of bezwaar samen indienen.

Meer informatie?
Neem dan contact op met de coördinator Verwijsindex van de Regio Nijmegen: telefoonnummer 088-1447188 of e-mail infoverwijsindex@ggdgelderlandzuid.nl

Accepteer cookies voor het gebruik van socialmediaAccepteer cookieMeer info?