Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?
Jeugd in beeld

Verwijsindex Risicojongeren (VIR)

De landelijke Verwijsindex risico’s jeugdigen brengt risicosignalen van hulpverleners, zowel binnen gemeenten als over gemeentegrenzen heen, bij elkaar en informeert hulpverleners onderling over hun betrokkenheid bij jongeren.

MULTIsignaal verzorgt voor veel gemeenten in Nederland de lokale risicosignalering en aansluiting op de landelijke Verwijsindex. Onder andere de provincie Gelderland maakt gebruik van Multisignaal. Er zijn andere provincies, zoals Brabant en Groningen, die een andere leverancier hebben; zorg voor jeugd. Vis2 is de leverancier voor Overijssel.  Het is een andere naam voor hetzelfde signaleringssysteem. Tevens zijn ze allemaal aangesloten op de VIR, het landelijke signaleringssysteem.

Er zijn een aantal organisaties die landelijk werkend zijn en dus ook landelijk zijn aangesloten. Dit is de Raad van de kinderbescherming en de Willemschrikkergroep. Deze landelijk werkende organisaties, staan in verbinding met elke provincie en elk systeem.

Accepteer cookies voor het gebruik van socialmediaAccepteer cookieMeer info?